bliuznyti


bliuznyti
×bliùznyti, -ija, -ijo (l. bluźnić) intr., tr. Jnš, Mrj; 523 negražiai kalbėti, blevyzgoti: Nebliùznyk čia prie vaikų! Klvr.

Dictionary of the Lithuanian Language.

Look at other dictionaries:

  • bliužnyti — ×bliùžnyti, ija, ijo DK74, Šll; Ch1Mt9,3 žr. bliuznyti: Koks paleistliežuvis tas jūsų vaikis – tik bliùžnija, blazgatija Mžk. | refl.: Ar neisi į trobą nesibliùžnijęs! Vkš …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • bliuznijimas — ×bliùznijimas sm. (1) → bliuznyti: Bjaurus tų bernų bliùznijimas! Rm …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • bloznyti — ×bloznyti, ija, ijo intr. WP72 piktžodžiauti; plg. bliuznyti 1. | refl.: Pražudei visus, kurie atstoja, bloznijas nuog tavęs DP490 …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • bluznyti — ×blùznyti, ija, ijo K, Vlkš, Sd = bliuznyti: Dievą blùznydams taip baisiai šaukti pagavo K.Donel …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • derblioti — derblioti, ioja, iojo intr. nepadoriai kalbėti, bliužnyti: Pasigėrė ir derblioja Šn. Derblioja kap paskutinis paleistuvis Gž …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • duogas — duõgas sm. (4) 1. protas, nuovoka: Kad mat tiek duogo tėra Sb. 2. menko proto žmogus: Eik tu, duogè! Lkm. Tai daug turėsi naudos iš duõgo darbo Ktk. Tas duogas pradėjo jau bliuznyti Vdš …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • keikti — keikti, ia, ė 1. tr., intr. SD295, B, R, Mž435, K, M minėti ką piktais, negražiais žodžiais, plūsti: Lietuvių tauta amžiais keiks fašistinę priespaudą, fašistų vykdytas nekaltų žmonių žudynes A.Vencl. Dabar nebe toks jis buvo, o piktas ir keikiąs …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nubliuznyti — ×nubliùznyti intr. nupliaukšti, nublevyzgoti: Jau tu ir nubliùzniji kap kada Sn. bliuznyti; nubliuznyti; pribliuznyti; subliuznyti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pribliuznyti — ×pribliùznyti intr. priblevyzgoti: Dabar svietelis i pribliùznija Gs. bliuznyti; nubliuznyti; pribliuznyti; subliuznyti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • subliuznyti — ×subliùznyti intr. DP158 sublevyzgoti. bliuznyti; nubliuznyti; pribliuznyti; subliuznyti …   Dictionary of the Lithuanian Language